Mae newid hinsawdd yn fusnes i bawb, felly beth am i ni gyd weithredu i fyd i'r afael â fo

Cronfa Gweithredu Hinsawdd

Cronfa Gweithredu Hinsawdd

Bydd y Gronfa Gweithredu Hinsawdd yn cefnogi cymunedau ledled y DU i weithredu ar newid hinsawdd. Bydd y cymunedau hyn yn arddangos yr hyn sy'n bosibl pan fo pobl yn arwain wrth fynd i'r afael â newid hinsawdd. Gydag arian y Loteri Genedlaethol, byddant yn gweithio gyda'i gilydd, yn rhannu eu dysgu ac yn cymryd rhan weithredol mewn symudiad ehangach o newid.

Darllen mwy am y rhaglen hon