Manchester Cares

Ariannu

Manchester Cares

Rhaglenni a phartneriaethau diweddaraf

 • Y Gronfa Ddigidol

  Mae’r rownd gyntaf o’r Gronfa Ddigidol bellach ar gau. Dan edefyn 1 a 2, fe ddyfarnom £12.1 miliwn i 29 mudiad a £500,000 i gontract cefnogi i weithio â nhw. Mae £2.4 miliwn yn weddill o’r £15 miliwn a ddyrennir i’r Gronfa Ddigidol, fel y cyhoeddwyd yn 2018. Rydym wrthi’n gwneud ychydig o waith darganfyddiad i bennu anghenion micro-fudiadau ledled y DU, ac os yw’r anghenion hyn yn bennaf yn ddigidol. Byddwn yn defnyddio’r gwaith hyn i hysbysu sut y byddwn yn cefnogi’r grwpiau hyn yn 2020. Ynghyd â hyn, rydym yn cwmpasu sut y gall yr arian sy’n weddill gael yr effaith fwyaf, ac rydym yn gobeithio lansio nifer fach o gronfeydd strategol, bach yn 2020. Am ddiweddariadau rheolaidd ar y Gronfa Ddigidol, dilynwch blog canolig y tîm.

  Ardal
  Ledled y DU
  Terfyn amser ymgeisio

  Applications initially open on 22nd October 2018 and close on 3rd December 2018.

 • Taclo Digartrefedd

  Bydd Taclo Digartrefedd yn dyfarnu grantiau i brosiectau strategol sy'n gweithredu ar draws un neu fwy o ardaloedd awdurdodau lleol mewn lleoliadau trefol a gwledig sy'n chwilio i ail-ddylunio gwasanaethau i wneud Digartrefedd yn brin, cryno ac anghylchol.

  Ardal
  Cymru
  Yn addas ar gyfer
  Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, mudiadau trydydd sector a'r sector cyhoeddus yn gweithio mewn partneriaeth
  Maint yr ariannu
  Dim uchafswm i’r grant
  Cyfanswm ar gael
  £10 miliwn
  Terfyn amser ymgeisio

  Mynegiad o ddiddordeb erbyn 12:00yh ar y 29ain o Fai 2020. Cysylltwch mor fuan â phosib os ydych yn ystyried ymgeisio

 • Dormant Accounts Fund

  Under Section 22 of the Dormant Bank and Building Society Accounts Act 2008, we distribute money on at the direction of the Department of Finance to increase capacity, grow resilience and encourage sustainability in the Northern Ireland Voluntary, Community and Social Enterprise sector.

  These are funds not derived by National Lottery activity, but rather funds from dormant bank accounts.

  To ensure this funding has maximum impact in communities across Northern Ireland, we will be consulting with the sector in late 2019, with a view to opening the fund for applications in early 2020.

  We’ll be sending out details of how to get involved in due course.

  Ardal
  Gogledd Iwerddon