Gwyliwch ein fideo am y newidiadau i Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol

Man and woman in fancy dress laughing with young girl in hospital

Yn y fideo hwn, rydym yn amlygu y newidiadau i Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol. Ac rydym yn rhoi cipolwg ar rai o’r prosiectau anhygoel sydd wedi buddio o’r cyllid hwn dros y blynyddoedd diwethaf.

O ddod â gwên i blant mewn ysbytai ledled y wlad, i ehangu gwasanaethau iechyd meddwl a gerddi cymunedol – mae ein grantiau bach wedi helpu cymunedau i weithredu ar y pethau sy’n bwysig iddyn nhw.