Lagmore Community Development Partnership

Ariannu yn ystod COVID-19

Lagmore Community Development Partnership

Rydym yn blaenoriaethu arian grant ar gyfer cymunedau y mae COVID-19 yn effeithio arnynt

Am y tro rydym yn blaenoriaethu ariannu prosiectau a sefydliadau sy'n cefnogi cymunedau trwy'r pandemig COVID-19.

Rydym yn adolygu'r sefyllfa yn barhaus a byddwn yn rhannu unrhyw ddiweddariadau neu ddatblygiadau ar ein gwefan. Mae gennym gyllid cyfyngedig i gefnogi cymaint o sefydliadau â phosibl. Felly gofynnwch am yr hyn sydd ei angen arnoch yn unig i gefnogi cymunedau yn ystod yr argyfwng hwn.

Ymgeisio am grantiau o dan £10,000 Ymgeisio am grantiau dros £10,000

Gallwch barhau i wneud cais am rywfaint o'n hariannu presennol, ond gallai gymryd ychydig mwy o amser i'w gael gennym ni.

Rydym yn gweithio gyda phartneriaid arbenigol i gyrraedd grwpiau penodol mor gyflym ag y gallwn. Ac rydym yn cefnogi ein deiliaid grant presennol yn ystod COVID-19 hefyd.

Pa fathau o brosiectau gallwn ei ariannu

Pa fathau o brosiectau rydym yn ei ariannu

Ariannu yn Lloegr

Rydym wedi cau'r dyraniad arian gan y Llywodraeth ar gyfer y Gronfa Cefnogaeth Coronafeirws Gymunedol i geisiadau newydd a dylem fod wedi gorffen dosbarthu'r arian hwn erbyn diwedd mis Hydref 2020. Ond gallwch ymgeisio am grantiau arian y Loteri Genedlaethol o hyd i helpu eich cymuned trwy COVID-19.

Yn Lloegr , rydym yn canolbwyntio ar ariannu sefydliadau sy'n cefnogi pobl a chymunedau sy'n profi her ac anhawster anghymesur o ganlyniad i argyfwng COVID-19.

Ariannu yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon

Yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon, rydyn ni'n blaenoriaethu:

  • sefydliadau sy'n cefnogi pobl sydd â risg uchel o COVID-19
  • sefydliadau sy'n cefnogi cymunedau sydd fwyaf tebygol o wynebu galw a heriau cynyddol o ganlyniad uniongyrchol i COVID-19
  • sefydliadau sy'n cysylltu cymunedau ac yn cefnogi cymunedau i weithio gyda'i gilydd i ymateb i COVID-19.

Rydym yn ymrwymedig i amddiffyn y bobl sy’n elwa o’r ariannu

Rydym yn gyfrifol am hyrwyddo lles pob grŵp, a gweithio i'w cadw'n ddiogel. Mae unrhyw un sy'n gwneud cais am ein hariannu angen deall ein polisi diogelu. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â'ch swyddog ariannu.

Mae ein harian grant yn arian cyhoeddus

Felly ni ellir ei ddefnyddio i roi mantais anghyfreithlon i sefydliadau dros eraill. Gallwch ddarganfod mwy am ein canllaw cydymffurfio Cymorth Gwladwriaethol COVID-19 i wirio eich bod yn cwrdd â'n gofynion.

Rydym yn ymrwymedig i amddiffyn y bobl sy’n elwa o’r ariannu

Rydym yn gyfrifol am hyrwyddo lles pob grŵp, a gweithio i'w cadw'n ddiogel. Mae unrhyw un sy'n gwneud cais am ein hariannu angen deall ein polisi diogelu. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â'ch swyddog ariannu.

Mae ein harian grant yn arian cyhoeddus

Felly ni ellir ei ddefnyddio i roi mantais anghyfreithlon i sefydliadau dros eraill. Gallwch ddarganfod mwy am ein canllaw cydymffurfio Cymorth Gwladwriaethol COVID-19 i wirio eich bod yn cwrdd â'n gofynion.

Dysg a mewnwelediad ynghylch COVID-19

Rydym yn dwyn ynghyd yr hyn rydyn ni'n ei ddysgu gan ein deiliaid grant am eu hymateb i bandemig COVID-19.

Ewch i'r dysg a mewnwelediad ynghylch COVID-19 Ewch i'n blog