Ariannu yn ystod COVID-19

Lagmore Community Development Partnership

Rydym yn agored i bob cais sy'n bodloni ein meini prawf, gan gynnwys cymorth yn ystod COVID-19

Gyda pandemig COVID-19 yn dal i fod gyda ni, byddwn yn parhau i gefnogi pobl a chymunedau sy'n cael eu heffeithio fwyaf gan COVID-19.

Ymgeisio am grantiau o dan £10,000 Ymgeisio am grantiau dros £10,000

Rydym yn gweithio gyda phartneriaid arbenigol i gyrraedd grwpiau penodol mor sydyn â phosibl. Ac mae gennym wybodaeth i'n deiliaid grant presennol yn ystod COVID-19 hefyd.


Pa fathau o brosiectau gallwn ei ariannu

Gallwn eich cefnogi i:

  • barhau i gyflawni gweithgarwch, p'un a ydych yn ymateb i'r argyfwng uniongyrchol neu'n cefnogi gweithgarwch adfer 
  • newid ac addasu, dod yn fwy gwydn er mwyn ymateb i heriau newydd a heriau'r dyfodol.

Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu'r bobl sy'n elwa o'n grantiau

Rydym yn gyfrifol am hyrwyddo lles pob grŵp, a gweithio i'w cadw'n ddiogel. Mae unrhyw un sy'n gwneud cais am ein hanghenion ariannu yn deall ein polisi diogelu. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â'ch swyddog ariannu.

Dysg a mewnwelediad ynghylch COVID-19

Rydym yn dwyn ynghyd yr hyn rydyn ni'n ei ddysgu gan ein deiliaid grant am eu hymateb i bandemig COVID-19.

Ewch i'r dysg a mewnwelediad ynghylch COVID-19 Ewch i'n blog