Islington Chinese Association

Ariannu yn ystod COVID-19

Islington Chinese Association

Rydym yn blaenoriaethu ariannu ar gyfer cymunedau y mae COVID-19 yn effeithio arnynt
Am y tro rydym yn blaenoriaethu ariannu prosiectau a mudiadau sy'n cefnogi cymunedau trwy'r pandemig COVID-19. Rydym yn adolygu'r sefyllfa yn barhaus a byddwn yn rhannu unrhyw ddiweddariadau neu ddatblygiadau ar ein gwefan. Mae gennym gyllid cyfyngedig i gefnogi cymaint o fudiadau â phosibl. Felly gofynnwch am yr hyn sydd ei angen arnoch i gefnogi cymunedau yn ystod yr argyfwng hwn yn unig.

Ymgeisio am grantiau o dan £10,000 Ymgeisio am grantiau dros £10,000

Gallwch dal ymgeisio am ychydig o’n hariannu presennol, ond gall gymryd ychydig hirach i’w dderbyn gennym.

Pa fathau o brosiectau gallwn ei ariannu

Rydym am ariannu gweithgareddau sy'n cefnogi pobl a chymunedau y mae COVID-19 yn effeithio arnynt. Ni allwn ariannu pawb. Byddwn yn blaenoriaethu:

  • mudiadau sy'n cefnogi pobl sydd â risg uchel o COVID-19
  • mudiadau sy'n cefnogi cymunedau sydd fwyaf tebygol o wynebu galw a heriau cynyddol o ganlyniad uniongyrchol o COVID-19
  • sefydliadau sy'n cysylltu cymunedau ac yn cefnogi cymunedau i weithio gyda'i gilydd i ymateb i COVID-19.

Rydym wedi ymrwymo i amddiffyn y bobl sy'n elwa o'n hariannu
Rydym yn gyfrifol am hyrwyddo lles pob grŵp, a gweithio i'w cadw'n ddiogel. Mae unrhyw un sy'n gwneud cais am ein ariannu yn deall ein polisi diogelu. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â'ch swyddog ariannu.

Mae ein harian grant yn arian cyhoeddus
Felly ni all gael ei ddefnyddio i roi mantais anghyfreithlon i sefydliadau dros rai eraill. Gallwch ddarganfod mwy am ein harweiniad cydymffurfiad cymorth gwladwriaethol i wirio eich bod yn cwrdd â’n gofynion.

Dysg a mewnwelediad ynghylch COVID-19

Rydym yn dwyn ynghyd yr hyn rydyn ni'n ei ddysgu gan ein deiliaid grant am eu hymateb i bandemig COVID-19.

Ewch i'r dysg a mewnwelediad ynghylch COVID-19 Ewch i'n blog