Ariannu yn ystod COVID-19

Lagmore Community Development Partnership

Rydym yn agored i bob cais sy'n bodloni ein meini prawf, gan gynnwys cymorth yn ystod COVID-19

Gyda pandemig COVID-19 yn dal i fod gyda ni, byddwn yn parhau i gefnogi pobl a chymunedau sy'n cael eu heffeithio fwyaf gan COVID-19.

Ymgeisio am grantiau o dan £10,000 Ymgeisio am grantiau dros £10,000

Rydym yn gweithio gyda phartneriaid arbenigol i gyrraedd grwpiau penodol mor sydyn â phosibl. Ac mae gennym wybodaeth i'n deiliaid grant presennol yn ystod COVID-19 hefyd.


Pa fathau o brosiectau gallwn ei ariannu

Gallwn eich cefnogi i:

  • barhau i gyflawni gweithgarwch, p'un a ydych yn ymateb i'r argyfwng uniongyrchol neu'n cefnogi gweithgarwch adfer 
  • newid ac addasu, dod yn fwy gwydn er mwyn ymateb i heriau newydd a heriau'r dyfodol.

Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu'r bobl sy'n elwa o'n grantiau

Rydym yn gyfrifol am hyrwyddo lles pob grŵp, a gweithio i'w cadw'n ddiogel. Mae unrhyw un sy'n gwneud cais am ein hanghenion ariannu yn deall ein polisi diogelu. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â'ch swyddog ariannu.

Mae ein harian yn arian cyhoeddus

Felly ni ellir ei ddefnyddio i roi mantais anghyfreithlon i sefydliadau dros eraill. Gallwch ddysgu mwy am ein canllawiau cydymffurfio â Chymorth Gwladwriaethol COVID-19 i wirio eich bod yn bodloni ein gofynion.

Dysg a mewnwelediad ynghylch COVID-19

Rydym yn dwyn ynghyd yr hyn rydyn ni'n ei ddysgu gan ein deiliaid grant am eu hymateb i bandemig COVID-19.

Ewch i'r dysg a mewnwelediad ynghylch COVID-19 Ewch i'n blog