Islington Chinese Association

Ein hariannu yn ystod COVID-19

Islington Chinese Association

Rydym yn blaenoriaethu ariannu ar gyfer cymunedau y mae COVID-19 yn effeithio arnynt
Am y tro rydym yn blaenoriaethu ariannu prosiectau a mudiadau sy'n cefnogi cymunedau trwy'r pandemig COVID-19. Rydym yn adolygu'r sefyllfa yn barhaus a byddwn yn rhannu unrhyw ddiweddariadau neu ddatblygiadau ar ein gwefan. Mae gennym gyllid cyfyngedig i gefnogi cymaint o fudiadau â phosibl. Felly gofynnwch am yr hyn sydd ei angen arnoch i gefnogi cymunedau yn ystod yr argyfwng hwn yn unig.

Ymgeisio am grantiau o dan £10,000 Ymgeisio am grantiau dros £10,000

Gallwch dal ymgeisio am ychydig o’n hariannu presennol, ond gall gymryd ychydig hirach i’w dderbyn gennym.

Pa fathau o brosiectau gallwn ei ariannu

Rydym am ariannu gweithgareddau sy'n cefnogi pobl a chymunedau y mae COVID-19 yn effeithio arnynt. Ni allwn ariannu pawb. Byddwn yn blaenoriaethu:

  • mudiadau sy'n cefnogi pobl sydd â risg uchel o COVID-19
  • mudiadau sy'n cefnogi cymunedau sydd fwyaf tebygol o wynebu galw a heriau cynyddol o ganlyniad uniongyrchol o COVID-19
  • sefydliadau sy'n cysylltu cymunedau ac yn cefnogi cymunedau i weithio gyda'i gilydd i ymateb i COVID-19.

Rydym wedi ymrwymo i amddiffyn y bobl sy'n elwa o'n hariannu
Rydym yn gyfrifol am hyrwyddo lles pob grŵp, a gweithio i'w cadw'n ddiogel. Mae unrhyw un sy'n gwneud cais am ein ariannu yn deall ein polisi diogelu. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â'ch swyddog ariannu.

Dysg a mewnwelediad ynghylch COVID-19

Rydym yn dwyn ynghyd yr hyn rydyn ni'n ei ddysgu gan ein deiliaid grant am eu hymateb i bandemig COVID-19.

Ewch i'r dysg a mewnwelediad ynghylch COVID-19 Ewch i'n blog