Pwyllgor Cymru

Dr Simone Lowthe-Thomas

Dr Simone Lowthe-Thomas

Cadeirydd Pwyllgor

Dr Lowthe-Thomas yw Prif Swyddog Gweithredol Asiantaeth Ynni Hafren-Gwy – elusen ynni gynaliadwy sy'n gweithio yng Nghymru a siroedd y gororau. Cyn dod yn Brif Swyddog Gweithredol, roedd ganddi rolau lluosog yn y sefydliad, gan gynnwys Cyfarwyddwr Cymru a Phennaeth Ynni Cymunedol. Mae hefyd yn Is-lywydd Effeithlonrwydd Ynni a Thlodi Tanwydd yn Federene (Ffederasiwn Asiantaethau Ynni Ewrop). Enillodd ei PhD ym Mhrifysgol Caerdydd, gan astudio Cnydau Ynni a Biomas.

Roedd Dr Lowthe-Thomas yn un o sylfaenwyr Ynni Cymunedol Cymru a threuliodd ddeng mlynedd ym Mhrifysgol Caerdydd fel cydymaith Ymchwil.

Sian Callaghan

Sian Callaghan

Mae Sian wedi gweithio ym maes cysylltiadau cyhoeddus, materion cyhoeddus a marchnata am 28 mlynedd yn y sectorau preifat, cyhoeddus ac nid er elw. Ers mis Gorffennaf 2014 mae hi wedi bod yn Gyfarwyddwr Cyfathrebu yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol yng Nghasnewydd.

"Roeddwn yn awyddus i ymuno â phwyllgor Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ar ôl gweld yr effaith y mae ein harian yn ei chael ar sawl cymuned ledled Cymru, ac rwy'n falch iawn o fod yn rhan o dîm sydd â buddiannau pobl Cymru yn ganolog iddo. Mae ymweld â'r prosiectau rydyn ni'n eu cefnogi a chlywed sut rydyn ni'n helpu i wella bywydau wedi bod yn ysbrydoledig. "

Yn flaenorol, bu Sian yn gweithio i Centrica, rhiant-gwmni British Gas am 18 mlynedd mewn amryw o rolau cyfathrebu. Mae hi hefyd wedi gweithio i Ffederasiwn Cymdeithasau Tai Cymru, yng Nghyngor Sir Canol Morgannwg ac wedi bod yn ymwneud â Chysylltiadau Cyhoeddus a marchnata ar gyfer nifer o frandiau defnyddwyr, gan weithio yng Nghymru a ledled y DU.

Yn briod â Rob, mae Sian yn byw yng Nghaerdydd. Mae hi'n gyn-aelod o fwrdd Cymdeithas Tai Shelter Cymru a Cadwyn ac mae ganddi radd mewn Astudiaethau Cyfathrebu.

Nicola Russell-Brooks

Nicola Russell-Brooks

Adeiladodd Nicola yrfa mewn creu gwasanaethau yn y sectorau cyhoeddus, preifat, cymunedol a gwirfoddol ar ôl darllen am ei gradd mewn Datblygiad fel myfyriwr aeddfed ym Mhrifysgol Caerwysg cyn ymddeol o waith llawn amser yn 2017.

Cyn hynny bu Nicola yn gwasanaethu yn y Llynges Frenhinol cyn cymryd amser allan i fagu ei phlant.

Ers 2017 mae Nicola wedi canolbwyntio ar gynnig ei gwasanaethau i'r sector gwirfoddol ac i fusnesau bach yng Nghymru drwy ei busnes preifat o wasanaeth ymgynghori, gan gynnig cymorth pro-bono i helpu Elusennau i ffynnu yng Nghymru lle y gallent. Mae Nicola wedi bod yn fentor busnes i Busnes Cymru ers 2015 ac mae hefyd yn asesydd llawrydd i Comic Relief.

"Mae'n fraint enfawr gallu gwasanaethu ar Bwyllgor Cymru a'r rhan orau yw gweld y canlyniadau y mae pobl yn eu cael drwy ddod at ei gilydd i wneud pethau'n well".

Fadhili Maghiya

Fadhili Maghiya

Fadhili yw Cyfarwyddwr Panel Cynghori Sub-Sahara, rhwydwaith o gymunedau Affricanaidd yng Nghymru sy’n gweithio mewn datblygiad rhyngwladol ledled Cymru. Mae Fadhili’n rheoli tîm sy’n gweithio ar brosiectau lleol a rhyngwladol (yn bennaf yn yr Affrica Sub-Saharan).

Mae hefyd yn Sylfaenydd ac yn Gyfarwyddwr Watch-Africa Cymru: Gŵyl Ffilm Affricanaidd Cymru. Wedi iddo ddechrau’r ŵyl yn 2013, mae wedi tyfu i ddod yn un o brif wyliau Cymru sy’n canolbwyntio ar sinema Affricanaidd. Ynghyd â rhedeg y prosiectau hyn, mae Fadhili yn Gymrawd Celf ar gyfer Cyngor Celfyddydau Cymru a Chymrawd RSA. Yn rhedwr brwd, pêl-droediwr ac yn mwynhau dadl iach.

Cofnodion ac agendâu cyfarfodydd pwyllgor Cymru