Dros £4 miliwn i Gymru gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i gefnogi iechyd a lles cymunedau