£3.1 miliwn gan y Loteri Genedlaethol i gymunedau ledled Cymru, gan gynnwys dau brosiect garddio a mynd allan i’r awyr agored ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro