£4.1 miliwn o grantiau'r Loteri Genedlaethol yn cefnogi cymunedau ledled Cymru