£3.8 miliwn o arian y Loteri Genedlaethol i wella lles, hyder a chysylltedd ledled Cymru