Grwpiau ledled Cymru yn barod i roi Hwb i’r Hinsawdd