Lansio Cronfa’r Deyrnas Unedig: cefnogi cymunedau i ddod ynghyd a’n helpu i fod yn gymdeithas fwy cysylltiedig