Arweinyddiaeth gan ddeiliaid grant y Gronfa Ddigidol mewn newid digynsail