Profiad o lygad y ffynnon a'r trydydd sector: Sut ydym yn llywio gwaith ar y gweill?

Rhaglen Beilot Arweinwyr â Phrofiad o Lygad y Ffynnon

Rhaglen Beilot Arweinwyr â Phrofiad o Lygad y Ffynnon

Rhaglen beilot yw Arweinwyr â Phrofiad o Lygad y Ffynnon sy’n cyflwyno grantiau’r Loteri Genedlaethol o rhwng £20,000 a £50,000 i gefnogi arweinyddiaeth trwy brofiad o lygad y ffynnon. Yn y cam hwn, fe fyddwn yn edrych ar gyflwyno rhwng 15-20 o grantiau.

Darllen mwy am y rhaglen hon