Meddyliwch am bobl (nid problemau) wrth fynd i'r afael â phroblemau digartrefedd