Ein hymrwymiad

Repowering London

Ein Strategaeth Amgylcheddol:

  1. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu arian penodol i gefnogi gweithredu yn yr hinsawdd. Ar hyn o bryd, rydym yn gwneud hyn drwy'r Gronfa Gweithredu Hinsawdd, Gyda’n Gilydd Ar Gyfer Ein Planed a'r cynlluniau peilot ar gyfer Ychwanegiadau Gweithredu Hinsawdd yng Nghymru a Gogledd Iwerddon. Rydym yn parhau i ddatblygu ffyrdd o gael arian gan y Loteri Genedlaethol i gefnogi pobl a chymunedau i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd.
  2. Byddwn yn cefnogi'r sector cymunedol a gwirfoddol ehangach i leihau ei effaith amgylcheddol. Rydym yn darparu arweiniad ac ysbrydoliaeth i ddeiliaid grantiau ar sut i leihau eu hôl troed amgylcheddol ac enghreifftiau da o weithredu yn yr hinsawdd a arweinir gan y gymuned, yn ogystal â chyflwyno digwyddiadau i gefnogi gweithredu yn yr hinsawdd ledled y DU.
  3. Rydym wedi ymrwymo i leihau ein heffaith carbon ein hunain. Yn ddiweddar, gwnaethom ennill ardystiad Planet Mark ac rydym wedi gosod targed i leihau allyriadau 5% bob blwyddyn. Dros y degawd diwethaf rydym wedi bod yn gweithio i leihau ein hôl troed amgylcheddol ein hunain drwy, er enghraifft, leihau faint o wastraff rydym yn ei ddargyfeirio i safleoedd tirlenwi a gwella ein cyfraddau ailgylchu a chael rhwydwaith o 36 o hyrwyddwyr Gwyrdd yn ein gweithwyr sy'n trefnu gweithgareddau codi ymwybyddiaeth amgylcheddol.