Hyrwyddo eich prosiect

Rydych yn awr yn rhan o deulu o fudiadau anhygoel sy'n gwneud cymunedau ledled y Deyrnas Unedig yn lleoedd gwell i fyw.

Gofynnwn i chi gydnabod eich dyfarniad ariannu'n gyhoeddus. Er yr hoffem eich gweld yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau o wneud hyn, dyma rai y dylech eu hystyried: