Archebu placiau, sticeri a mwy am ddim

Cream Tea Gateshead E

Mae gennym nifer o eitemau gwahanol â'n brand arnynt y gallwch eu harchebu am ddim. Maent yn ffordd wych o ddangos bod eich prosiect wedi cael ei ariannu gan y Loteri Genedlaethol, gallwch ddefnyddio nhw mewn digwyddiadau, wrth agor prosiectau, ac mewn ardaloedd y gall eich ymwelwyr eu gweld.

Sut i gael deunyddiau â'n brand arnynt

Mae'r dudalen hon yn dangos yr holl eitemau sydd ar gael i'w harchebu. Gallwch lawrlwytho'r logo yma hefyd.

Unwaith i chi bwyso ‘Cyflwyno’, byddwch chi’n derbyn e-bost awtomatig i gydnabod eich archeb. Os nad ydych chi’n derbyn hwn, ac nad yw yn eich ffolder sothach, efallai nad yw’r archeb wedi mynd trwyddo. Os nad ydych chi’n derbyn e-bost cadarnhau, cysylltwch â branding@tnlcommunityfund.org.uk a chofiwch gynnwys y cyfeiriad danfon a gyflwynwyd gennych er mwyn i ni wirio ein bod wedi derbyn eich archeb.

Bydd eich archeb yn cymryd hyd at 14 niwrnod gwaith, os bydd ei angen arnoch cyn hynny neu mae gennych unrhyw ymholiadau pellach, cysylltwch â branding@tnlcommunityfund.org.uk neu 020 7211 1728.

Sylwer mai dim ond prosiectau a ariennir gan y Loteri Genedlaethol sy'n gallu defnyddio ein heitemau â brand. Y rheswm am hyn yw bod y rhan croesi bysedd o'n Logo Buddiolwyr yn eiddo i'r Gambling Commission, a dim ond mewn cysylltiad â dyfarnu arian y Loteri Genedlaethol a/neu hyrwyddo prosiectau a ariennir gan y Loteri Genedlaethol y dylid ei defnyddio.

Rydym yn diweddaru’r dudalen hon i ddangos sut mae prosiectau yn defnyddio ein nwyddau. Os oes gennych unrhyw luniau yr hoffech ei rannu gyda ni, e-bostiwch nhw i branding@tnlcommunityfund.org.uk.

I dderbyn eich deunyddiau wedi'u brandio am ddim, dechreuwch drwy ddweud wrthym ble mae'ch prosiect wedi'i leoli:

Dewiswch unrhyw un o'r eitemau a ganlyn

 • Siec gydnabyddiaeth

  • Siec gydnabyddiaeth

   (400mm x 750mm)

   <% getQuantity('5191') %>
 • Taflenni sticeri A4

  • Taflenni sticeri A4

   (Meintiau cymysg)

   <% getQuantity('5193') %>
 • Baner

  • Baner

   (800mm x 600mm)

   <% getQuantity('5195') %>
 • Sticer cerbyd

  • Sticer cerbyd logo du

   (210mm x 70mm)

   <% getQuantity('5197') %>
  • Sticer cerbyd logo gwyn

   (210mm x 70mm)

   <% getQuantity('5199') %>
 • Plac persbecs

  • Plac persbecs

   (310mm x 260mm)

   <% getQuantity('5201') %>
 • Plac dur gwrthstaen

  • Plac dur gwrthstaen

   (310mm x 260mm)

   <% getQuantity('5203') %>
 • Plac cyfarpar alwminiwm bach

  • Plac cyfarpar alwminiwm bach

   (110mm x 80mm)

   <% getQuantity('5205') %>
 • Trosglwyddyn smwddio ymlaen ar gyfer dillad

  • Trosglwyddyn smwddio ymlaen gwyn ar gyfer dillad

   (70mm x 45mm)

   <% getQuantity('5207') %>
  • Trosglwyddyn smwddio ymlaen gwyn ar gyfer dillad

   (70mm x 45mm)

   <% getQuantity('5209') %>
 • Baneri trionglog mawr

  • Baneri trionglog mawr

   (400mm x 336mm)

   <% getQuantity('5213') %>
 • Baneri llaw

  • Baneri llaw

   (10)

   <% getQuantity('5177') %>
 • Sticer ffenestr A4

  • Sticer ffenestr A4

   (300mm x 210mm)

   <% getQuantity('6568') %>
 • Sticer wal A4

  • Sticer wal A4

   (300mm x 210mm)

   <% getQuantity('6573') %>
 • Rholyn Sticeri Cronfa Gymunedol

  • Rholyn Sticeri Cronfa Gymunedol Saesneg

   (1 uned = 1 Rholyn (50 sticer y gofrestr))

   <% getQuantity('278515') %>

Dewiswch unrhyw un o'r eitemau a ganlyn

 • Siec gydnabyddiaeth

  • Siec gydnabyddiaeth

   (400mm x 750mm)

   <% getQuantity('5192') %>
 • Taflenni sticeri A4

  • Taflenni sticeri A4

   (Meintiau cymysg)

   <% getQuantity('5194') %>
 • Baner

  • Baner

   (800mm x 600mm)

   <% getQuantity('5196') %>
 • Sticer cerbyd

  • Sticer cerbyd logo du

   (210mm x 70mm)

   <% getQuantity('5198') %>
  • Sticer cerbyd logo gwyn

   (210mm x 70mm)

   <% getQuantity('5200') %>
 • Plac persbecs

  • Plac persbecs

   (310mm x 260mm)

   <% getQuantity('5202') %>
 • Plac dur gwrthstaen

  • Plac dur gwrthstaen

   (310mm x 260mm)

   <% getQuantity('5204') %>
 • Plac cyfarpar alwminiwm bach

  • Plac cyfarpar alwminiwm bach

   (110mm x 80mm)

   <% getQuantity('5206') %>
 • Trosglwyddyn smwddio ymlaen ar gyfer dillad

  • Trosglwyddyn smwddio ymlaen gwyn ar gyfer dillad

   (70mm x 45mm)

   <% getQuantity('5208') %>
  • Trosglwyddyn smwddio ymlaen gwyn ar gyfer dillad

   (70mm x 45mm)

   <% getQuantity('5210') %>
 • Baneri cynffonnog

  • Baneri cynffonnog

   (275mm x 272mm)

   <% getQuantity('5176') %>
 • Baneri trionglog mawr

  • Baneri trionglog mawr

   (400mm x 336mm)

   <% getQuantity('5214') %>
 • Baneri llaw

  • Baneri llaw

   (10)

   <% getQuantity('5178') %>
 • Sticer ffenestr A4

  • Sticer ffenestr A4

   (300mm x 210mm)

   <% getQuantity('6569') %>
 • Sticer wal A4

  • Sticer wal A4

   (300mm x 210mm)

   <% getQuantity('6574') %>
 • Rholyn Sticeri Cronfa Gymunedol

  • Rholyn Sticeri Cronfa Gymunedol Cymraeg

   (1 uned = 1 Rholyn (50 sticer y gofrestr))

   <% getQuantity('278516') %>

Nodwch eich manylion cludo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dywedwch wrthym pam rydych wedi archebu'r deunyddiau
Swm eich grant

Diogelu Data

Caiff y data a gyflwynoch yn y ffurflen hon ei gasglu gan APS Group er mwyn prosesu a danfon eich archeb.

Bydd APS Group yn rhannu'ch data gyda Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol at ddibenion dadansoddi data. Bydd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn defnyddio'ch data i ddadansoddi patrymau archebu i hysbysu Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol am anghenion yn y dyfodol. Ni chaiff eich data personol ei rannu gydag unrhyw bartïon eraill. Caiff eich data personol ei storio'n ddiogel am 6 mis ar ôl cyflawni'ch archeb rhag ofn y bydd unrhyw ymholiadau ynglŷn ag ef, wedi hynny fe gaiff ei ddinistrio. Delir yr holl ddata personol yn unol â Deddf Diogelu Data 1998 neu unrhyw ddeddfwriaeth berthnasol arall a ddaw i rym, megis y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (UE) 2016/679.