Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yng Nghymru’n cyhoeddi dros £1.8m mewn grantiau i 56 o grwpiau ledled Cymru