Dros £5 miliwn o gyllid y Loteri Genedlaethol yn cael ei ddyfarnu i grwpiau cymunedol ledled Cymru.