Dymuniadau wedi’u hateb y Nadolig hwn gyda grantiau i elusennau