Dathlu Gwirfoddolwyr yng Nghymru gyda £3.2 miliwn mewn grantiau'r Loteri Genedlaethol