Pedwar grant, pedwar syrpreis, wrth i freuddwydion gael eu gwireddu mewn 61 o gymunedau ar draws Cymru