Mis Hanes Pobl Ddu: Pwysigrwydd cael amrywiaeth a phrofiad bywyd wrth ddyfarnu grantiau