"Mae dysgu sgiliau cyfrifiadurol yn rhoi llawenydd a chred i’n myfyrwyr y gallant gyflawni beth bynnag y dymunant ei wneud."