Prosiect celf cymunedol yn dod â phobl yng nghefn gwlad Ceredigion ynghyd cyn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron