Cefnogi cymunedau i weithredu ar newid hinsawdd – y Gronfa Gweithredu Hinsawdd hyd yma.

Cronfa Gweithredu Hinsawdd - rownd 1

Cronfa Gweithredu Hinsawdd - rownd 1

Mae'r Gronfa Gweithredu Hinsawdd yn gronfa ddeng mlynedd gwerth £100 miliwn sy'n cefnogi cymunedau ledled y DU i weithredu ar newid hinsawdd.

Darllen mwy am y rhaglen hon