Uchelgais a chred gyffredin: Sylfaen newydd ar gyfer y bond rhwng arianwyr ac elusennau?