Ein Cronfa Ddigidol newydd

Y Gronfa Ddigidol

Y Gronfa Ddigidol

Mae'r Gronfa Ddigidol yn rhaglen ariannu £15 miliwn newydd i gefnogi elusennau a mudiadau cymunedol. Mae'n ymwneud â helpu'r sector elusennol a gwirfoddol i ddefnyddio offer a dulliau digidol i gefnogi pobl a chymunedau i ffynnu.

Darllen mwy am y rhaglen hon