Rhaglenni ariannu

Ariannu, Rhaglenni ariannu, Grantiau dan £20,000, Yr Alban

Ledled y DU

 1. Forces in Mind

  Ardal
  Ledled y DU
  Cyfanswm ar gael
  £35 miliwn
  Terfyn amser ymgeisio

  Dim dyddiad cau

 2. Other National Lottery Funders

  Os nad oes yr un o raglenni presennol Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn addas ar gyfer eich prosiect, efallai y bydd un o arianwyr eraill y Loteri yn gallu helpu.

  Ardal
  Ledled y DU
  Yn addas ar gyfer
  Sefydliadau gwirfoddol neu gymunedol, sefydliadau'r sector cyhoeddus, sefydliadau'r sector preifat
  Terfyn amser ymgeisio

  Gwiriwch wefannau arianwyr eraill

 3. Cronfa'r Deyrnas Unedig

  Rydym ni’n bwriadu ariannu sefydliadau sydd eisiau gwneud mwy i helpu cymunedau i ddod ynghyd a’n helpu i fod yn gymdeithas fwy cysylltiedig.

  Ardal
  Ledled y DU
  Yn addas ar gyfer
  Rhaid i chi naill ai weithio ar draws y DU, neu allu hysbysu, dylanwadu neu dyfu ar draws y DU.
  Maint yr ariannu
  £500,000 to £5m
  Terfyn amser ymgeisio

  Parhaus