Rhaglenni ariannu

Ariannu, Rhaglenni ariannu, Grantiau dan £10,000, Lloegr

England

We're open to all applications that meet our criteria, including supporting people and communities most adversely impacted by the pandemic.

 1. National Lottery Awards for All England

  A quick way to apply for smaller amounts of funding between £300 and £10,000.

  Ardal
  England
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations
  Maint yr ariannu
  £300 to £10,000, for up to one year
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing

Ledled y DU

 1. Forces in Mind

  Ardal
  Ledled y DU
  Cyfanswm ar gael
  £35 miliwn
  Terfyn amser ymgeisio

  Dim dyddiad cau

 2. Other National Lottery Funders

  Os nad oes yr un o raglenni presennol Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn addas ar gyfer eich prosiect, efallai y bydd un o arianwyr eraill y Loteri yn gallu helpu.

  Ardal
  Ledled y DU
  Yn addas ar gyfer
  Sefydliadau gwirfoddol neu gymunedol, sefydliadau'r sector cyhoeddus, sefydliadau'r sector preifat
  Terfyn amser ymgeisio

  Gwiriwch wefannau arianwyr eraill

 3. Mewn Undod Mae Nerth

  Gall ein grantiau Mewn Undod Mae Nerth gefnogi prosiectau a fydd yn meithrin cysylltiadau cryfach ar draws cymunedau, ac yn gwella'r seilwaith a'r amodau sydd eu hangen i gryfhau'r cysylltiadau hyn.

  Ardal
  Ledled y DU
  Yn addas ar gyfer
  Sefydliadau gwirfoddol a chymunedol
  Maint yr ariannu
  cyfanswm o hyd at £300,000 am hyd at ddwy flynedd
  Terfyn amser ymgeisio

  Agored

 4. Gyda'n Gilydd ar gyfer Ein Planed

  Rydym yn cynnig £1,000 hyd at £10,000 o arian y Loteri Genedlaethol i gefnogi cymunedau ledled y DU i weithredu ar newid yn yr hinsawdd.

  Ardal
  Ledled y DU
  Yn addas ar gyfer
  Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol
  Maint yr ariannu
  £1,000 i £10,000
  Cyfanswm ar gael
  £2.5 miliwn
  Terfyn amser ymgeisio

  5yh ar 18 Tachwedd 2021.