Fight for Peace

Sut i gael deunyddiau â'n brand arnynt am ddim

Fight for Peace

Mae gennym nifer o eitemau gwahanol â'n brand arnynt y gallwch eu harchebu am ddim. Maent yn ffordd wych o ddangos bod eich prosiect wedi cael ei ariannu gan y Loteri Genedlaethol, gallwch ddefnyddio nhw mewn digwyddiadau, wrth agor prosiectau, ac mewn ardaloedd y gall eich ymwelwyr eu gweld.

Sut i gael deunyddiau â'n brand arnynt

Mae'r dudalen hon yn dangos yr holl eitemau sydd ar gael i'w harchebu. Gallwch lawrlwytho'r logo yma hefyd.

Bydd eich archeb yn cymryd hyd at 6 niwrnod gwaith, os bydd ei angen arnoch cyn hynny neu mae gennych unrhyw ymholiadau pellach, cysylltwch â branding@tnlcommunityfund.org.uk neu 020 7211 1728.

I dderbyn eich deunyddiau wedi'u brandio am ddim, dechreuwch drwy ddweud wrthym ble mae'ch prosiect wedi'i leoli:

Dewiswch unrhyw un o'r eitemau a ganlyn

 • Siec gydnabyddiaeth

  • Siec gydnabyddiaeth

   (400mm x 750mm)

   <% getQuantity('3828') %>
 • Taflenni sticeri A4

  • Taflenni sticeri A4

   (Meintiau cymysg)

   <% getQuantity('3833') %>
 • Baner mawr

  • Baner mawr

   (800mm x 600mm)

   <% getQuantity('3838') %>
 • Sticer cerbyd

  • Sticer cerbyd logo du

   (210mm x 150mm)

   <% getQuantity('3845') %>
  • Sticer cerbyd logo gwyn

   (210mm x 150mm)

   <% getQuantity('3847') %>
 • Plac persbecs

  • Plac persbecs

   (310mm x 260mm)

   <% getQuantity('3852') %>
 • Plac dur gwrthstaen

  • Plac dur gwrthstaen

   (310mm x 260mm)

   <% getQuantity('3857') %>
 • Plac cyfarpar alwminiwm bach

  • Plac cyfarpar alwminiwm bach

   (110mm x 80mm)

   <% getQuantity('3862') %>
 • Trosglwyddyn smwddio ymlaen ar gyfer dillad

  • Trosglwyddyn smwddio ymlaen gwyn ar gyfer dillad

   (70mm x 45mm)

   <% getQuantity('3869') %>
  • Trosglwyddyn smwddio ymlaen gwyn ar gyfer dillad

   (70mm x 45mm)

   <% getQuantity('3871') %>
 • Baneri cynffonnog

  • Baneri cynffonnog

   (275mm x 272mm)

   <% getQuantity('3876') %>
 • Baneri trionglog bach

  • Baneri trionglog bach

   (290mm x 244mm)

   <% getQuantity('3881') %>
 • Baneri trionglog mawr

  • Baneri trionglog mawr

   (400mm x 336mm)

   <% getQuantity('3886') %>

Dewiswch unrhyw un o'r eitemau a ganlyn

 • Siec gydnabyddiaeth

  • Siec gydnabyddiaeth

   (400mm x 750mm)

   <% getQuantity('3829') %>
 • Taflenni sticeri A4

  • Taflenni sticeri A4

   (Meintiau cymysg)

   <% getQuantity('3834') %>
 • Baner mawr

  • Baner mawr

   (800mm x 600mm)

   <% getQuantity('3839') %>
 • Sticer cerbyd

  • Sticer cerbyd logo du

   (210mm x 150mm)

   <% getQuantity('3846') %>
  • Sticer cerbyd logo gwyn

   (210mm x 150mm)

   <% getQuantity('3848') %>
 • Plac persbecs

  • Plac persbecs

   (310mm x 260mm)

   <% getQuantity('3853') %>
 • Plac dur gwrthstaen

  • Plac dur gwrthstaen

   (310mm x 260mm)

   <% getQuantity('3858') %>
 • Plac cyfarpar alwminiwm bach

  • Plac cyfarpar alwminiwm bach

   (110mm x 80mm)

   <% getQuantity('3863') %>
 • Trosglwyddyn smwddio ymlaen ar gyfer dillad

  • Trosglwyddyn smwddio ymlaen gwyn ar gyfer dillad

   (70mm x 45mm)

   <% getQuantity('3870') %>
  • Trosglwyddyn smwddio ymlaen gwyn ar gyfer dillad

   (70mm x 45mm)

   <% getQuantity('3872') %>
 • Baneri cynffonnog

  • Baneri cynffonnog

   (275mm x 272mm)

   <% getQuantity('3877') %>
 • Baneri trionglog bach

  • Baneri trionglog bach

   (290mm x 244mm)

   <% getQuantity('3882') %>
 • Baneri trionglog mawr

  • Baneri trionglog mawr

   (400mm x 336mm)

   <% getQuantity('3887') %>

Nodwch eich manylion cludo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dywedwch wrthym pam rydych wedi archebu'r deunyddiau
Swm eich grant

Diogelu Data

Caiff y data a gyflwynoch yn y ffurflen hon ei gasglu gan PSL Print Management LTD er mwyn prosesu a danfon eich archeb.

Bydd PSL Print Management LTD yn rhannu'ch data gyda Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol at ddibenion dadansoddi data. Bydd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn defnyddio'ch data i ddadansoddi patrymau archebu i hysbysu Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol am anghenion yn y dyfodol. Ni chaiff eich data personol ei rannu gydag unrhyw bartïon eraill. Caiff eich data personol ei storio'n ddiogel am 6 mis ar ôl cyflawni'ch archeb rhag ofn y bydd unrhyw ymholiadau ynglŷn ag ef, wedi hynny fe gaiff ei ddinistrio. Delir yr holl ddata personol yn unol â Deddf Diogelu Data 1998 neu unrhyw ddeddfwriaeth berthnasol arall a ddaw i rym, megis y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (UE) 2016/679.