Pen-blwydd Y Loteri Genedlaethol yn 25

Mae 19 Tachwedd 2019 yn nodi pen-blwydd y Loteri Genedlaethol yn 25 oed.

I ddathlu'r garreg filltir bwysig hon, yn ogystal â mwy na £40 biliwn sydd wedi cael ei godi ar gyfer achosion da ledled y DU er 1994, bydd teulu'r Loteri Genedlaethol yn diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol gydag amrywiaeth o ddigwyddiadau ledled y DU cyn Tachwedd 19.

Ymgeisiwch i #Dathlu25LoteriGenedlaethol nawr

Rydym yn nodi pen-blwydd 25ain y Loteri Genedlaethol gyda Chronfa newydd i gymunedau sydd â syniadau gwych i ddod â phobl ynghyd ar draws y DU gyfan.

Rydym yn cynnig y cyfle i chi dderbyn grant rhwng £100 a £1,000 i ariannu eich syniadau yn ystod blwyddyn pen-blwydd 25ain y Loteri Genedlaethol.

Os oes gennych syniad a fydd yn dod â phobl ynghyd, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych. Mae’r gronfa’n agored i geisiadau nawr a bydd yn cau am 2yh ar ddydd Gwener, Rhagfyr 6ed.

Os ydych yn chwilio am ysbrydoliaeth, gwyliwch yr animeiddiad gwych hwn gan grewyr Wallace & Gromit, Aardman Animations, i ddarganfod am syniadau Dot, Paul, Nina, Viki, Jake a Jay yn i chi ymgeisio.

Ymgeisiwch nawr

Pecyn cymorth y dalwyr grant

Fel deiliad grant, rydych wedi gwneud gwr wahaniaeth i bobl ac ardaloedd yn eich cymuned leol, ac rydych yn cyfrannu’n enfawr i hanes y Loteri Genedlaethol.

Rydym eisiau eich sicrhau bod gennych rôl yn y dathliadau cyffrous hyn hefyd, a’n gallu rhannu eich straeon a’r cyhoedd. Dyna pam rydym wedi creu pecyn cymorth i’ch helpu i wneud hynny. Mae’n cynnwys popeth, o syniadau i luniau, negeseuon allweddol i bostiadau cyfryngau cymdeithasol a logos i enghreifftiau cyfathrebu mewnol.

Hoffem pe byddech yn defnyddio cynnwys y pecyn cymorth ar gyfryngau cymdeithasol, eich gwefan, mewn deunyddiau wedi’u printio ac mewn unrhyw ffordd arall yr hoffech ddathlu 25 mlynedd o’r Loteri Genedlaethol yn helpu pobl gyffredin wneud pethau anhygoel.

Nodwch y pecyn cymorth

Dathlwch gyda ni

Byddem wrth ein boddau i chi ddweud wrthym sut y byddwch yn dathlu ar Dachwedd 19, rhannwch eich stori am arian y Loteri Genedlaethol gyda ni neu dywedwch am rhywun sy'n gysylltiedig â'ch prosiect sydd wedi mynd y tu hwnt i helpu'ch cymuned i ffynnu.

Rhannwch eich stori

I ddarganfod mwy am ben-blwydd y Loteri Genedlaethol yn 25 oed, ewch ar www.lotterygoodcauses.org.uk/c...