Pen-blwydd Y Loteri Genedlaethol yn 25

Mae 19 Tachwedd 2019 yn nodi pen-blwydd y Loteri Genedlaethol yn 25 oed.

I ddathlu'r garreg filltir bwysig hon, yn ogystal â mwy na £40 biliwn sydd wedi cael ei godi ar gyfer achosion da ledled y DU er 1994, bydd teulu'r Loteri Genedlaethol yn diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol gydag amrywiaeth o ddigwyddiadau ledled y DU cyn Tachwedd 19.

“Ers ei lansio 25 mlynedd yn ôl, rwyf wrth fy modd bod y Loteri Genedlaethol wedi codi swm enfawr o £40 biliwn ar gyfer achosion da," meddai ein Prif Weithredwr a Chadeirydd Fforwm Teuluoedd y Loteri Genedlaethol, Dawn Austwick.

“Mae'n cryfhau ein cymunedau, yn grymuso ein timau chwaraeon, yn gwarchod yr amgylchedd, yn rhyddhau talent greadigol ac yn gwella ansawdd bywyd pobl ledled y wlad.

“Mae'r diolch i gyd i bobl leol, sy'n dewis gwneud pethau anhygoel gydag arian y Loteri Genedlaethol. Dyfarnwyd grantiau i 565,000 o brosiectau unigol - mae hynny'n gyfwerth â 200 o brosiectau sy'n newid bywydau ym mhob ardal cod post yn y DU. ”

Pecyn cymorth y dalwyr grant

Fel dalwyr grant rydych wedi gwneud gwahaniaeth mawr i bobl a lleoedd yn eich cymuned leol, ac yn chwarae rhan enfawr yn hanes y Loteri Genedlaethol.

Drwy gydol yr haf, byddwn yn hyrwyddo'r 25ain pen-blwydd ac rydym am sicrhau bod gennych rôl yn y dathliadau cyffrous hyn hefyd, ac y gallwch rannu eich straeon gyda'r cyhoedd.

Crëwyd y pecyn cymorth i ddarparu gwybodaeth ac adnoddau defnyddiol i chi eu defnyddio wrth i chi ddathlu eich arian gan y Loteri Genedlaethol, gan gynnwys popeth o syniadau i ddelweddau, negeseuon allweddol i bostiadau cymdeithasol, a logos i gyfathrebu mewnol.

Nodwch y pecyn cymorth

Dathlwch gyda ni

Byddem wrth ein boddau i chi ddweud wrthym sut y byddwch yn dathlu ar Dachwedd 19, rhannwch eich stori am arian y Loteri Genedlaethol gyda ni neu dywedwch am rhywun sy'n gysylltiedig â'ch prosiect sydd wedi mynd y tu hwnt i helpu'ch cymuned i ffynnu.

Rhannwch eich stori

I ddarganfod mwy am ben-blwydd y Loteri Genedlaethol yn 25 oed, ewch ar www.lotterygoodcauses.org.uk/c...