Pot arbennig o £7.5 miliwn i ddathlu pen-blwydd 25ain y Loteri Genedlaethol