Taith gyntaf Cadeirydd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i Gymru