Grwpiau cymunedol ledled Cymru yn cael hwb hanfodol diolch i arian y Loteri Genedlaethol