Plant gyda nam golwg ledled Cymru i fanteisio o grant Loteri Genedlaethol