Grant y Loteri Genedlaethol yn cefnogi dyfodol mwy iach i gymuned yng Nghymru