Grantiau ar gyfer cleifion methiant Arennol ledled Cymru a phobl ifanc yn Abertawe a Threfynwy