Postiadau blog

Gweld yr holl byst sydd wedi’u tagio gyda "Finances"

 • Sut allwn ni gefnogi sefydliadau cymunedol yn well i gyflawni ar adegau o argyfwng?

  3 Awst, 2020

  Mae Luke Maynard, Rheolwr Polisi yng Nghronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn adrodd ar ddysgu o sesiwn ‘conveners’ diweddar ar COVID-19 a’i effaith ar sefydliadau Seilwaith Cymunedol. Darllen mwy
  Article author

  Luke Maynard

  Article section
  Communities
 • Addasu mewn adfyd yn ystod COVID-19

  16 Mehefin, 2020

  Y dystiolaeth gyfun o dair o'n rhaglenni ariannu sy'n cefnogi pobl sy'n profi sawl anfantais mae Fulfilling Lives, Women and Girls Initiative a Help through Crisis yn dangos, mewn llawer o achosion, mae'r anfantais honno eisoes wedi gwaethygu yn ystod COVID-19 ac mae sefydliadau wedi bod yn addasu'r gefnogaeth y maent yn ei darparu yn gyflym. Mae ein Tîm Gwerthuso yn rhannu rhai mewnwelediadau am yr hyn y mae sefydliadau wedi'i wneud, beth sydd wedi gweithio'n dda a beth yw'r heriau parhaus. Darllen mwy
  Article section
  Insight