Troi dyheadau gweithredu hinsawdd yn realiti: addewid y Gronfa Gweithrediad Hinsawdd

Cronfa Gweithredu Hinsawdd

Cronfa Gweithredu Hinsawdd

Bydd y Gronfa Gweithredu Hinsawdd yn cefnogi cymunedau yn y DU i weithredu’n erbyn newid hinsawdd yn lleol. Bydd y cymunedau hyn yn enghreifftiau o’r hyn sy’n bosibl pan fo pobl yn mynd i’r afael â newid hinsawdd.

Darllen mwy am y rhaglen hon