Ymgeisio drwy fideo

Sut i wneud cais am raglen drwy fideo

Ar gyfer rhai rhaglenni, gallwch anfon fideo atom yn hytrach nag ysgrifennu am syniad eich prosiect. Bydd y ffurflen gais ar gyfer y rhaglen yn dweud a allwch wneud cais drwy fideo.

Beth sydd ei angen arnom yn eich fideo

Mae angen i chi sicrhau bod eich fideo yn darparu'r holl wybodaeth rydym wedi gofyn amdano yn y canllawiau ymgeisio. Dylech ddefnyddio'r fideo hwn i ateb yr adran 'Dywedwch wrthym am eich syniad' yn y ffurflen gais.

Sut i wneud eich fideo

Peidiwch â phoeni gormod am arddull y fideo. Mae angen i'r sain fod yn glir a gallu clywed yr hyn rydych yn ei ddweud.

Dylech osgoi ffilmio mewn mannau sydd â gormod o sŵn cefndirol fel yn yr awyr agored, mewn caffi neu swyddfa brysur. Mae ystafell wag dawel yn lle da i ffilmio ynddo. Gallwch ei ffilmio ar ffôn os dymunwch.

Ni ddylai eich fideo fod yn hirach na 12 munud.

Os ydych chi'n mynd i gymryd fideos o bobl yn cymryd rhan yn eich prosiect, gwnewch yn siŵr eich bod yn cael eu caniatâd yn gyntaf. Fel arfer, byddech yn gwneud hyn gyda ffurflen ganiatâd. Dewch o hyd i wybodaeth am ganiatâd swyddfa'r Comisiwn Gwybodaeth (ICO).

Sut y byddwn yn gweld eich fideo

Byddwn ond yn cyrchu eich fideo drwy wefan sy'n ei chynnal. Dim ond copi o'r ddolen i'r fideo fydd gan ein system fewnol ac nid y fideo ei hun. Byddwn yn gwylio'r fideo ac yn ysgrifennu crynodeb ohono. Bydd staff sy'n edrych ar eich cais ac yn cymryd rhan yn ein panel yn ei weld.

Eich cyfrifoldeb chi yw tynnu'r fideo o safle'r gwesteiwr ar ôl i benderfyniad terfynol gael ei wneud. Darllenwch hysbysiad preifatrwydd y safle lletyol ei hun.

Mae enghreifftiau o wefannau cynnal fideos yn cynnwys Dropbox, Google Drive neu YouTube.

Os ydych chi'n defnyddio YouTube, dewiswch fideo YouTube heb ei restru, gan na fydd hyn yn cael ei weld yn gyhoeddus.

Rhowch gyfeiriad llawn y wefan (URL) ar gyfer eich fideo

Gwnewch yn siŵr bod cyfeiriad y wefan yn gywir fel y gallwn wylio eich fideo. Bydd cyfeiriad llawn y wefan yn cynnwys yr holl lythrennau a symbolau ar ddechrau'r URL. Mae hyn yn cynnwys http:// neu https:// ar y dechrau.

Sut y byddwn yn asesu eich fideo

Os byddwch yn dewis gwneud cais drwy fideo, cewch eich asesu'n union yr un fath â phe baech wedi gwneud cais ysgrifenedig.

Unrhyw gwestiynau?

Cysylltwch â ni