Grwpiau cymunedol ledled Cymru’n cynllunio eu dathliadau ar gyfer Jiwbilî Platinwm y Frenhines ei Mawrhydi diolch i gyllid y Loteri Genedlaethol