Arian y Loteri Genedlaethol wedi helpu 34 o gymunedau Cymru i gymryd camau hanfodol yn y frwydr yn erbyn newid hinsawdd