Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn croesawu dau lysgennad cymunedol i ddarparu grantiau yn y dyfodol yng Nghymru