Mae rhaglen grant gwerth £10 miliwn yn agor heddiw yng Nghymru i wella iechyd meddwl pobl ifanc yn sgil y Pandemig.