Cronfa Gweithredu Hinsawdd yn agor i ymgeiswyr, ledled y DU, sy'n ceisio mynd i'r afael â gwastraff a defnydd cynaliadwy yn eu cymunedau