Cefnogir cymunedau'r DU gythryblus 2020 gythryblus, diolch i £650 miliwn o arian y Loteri Genedlaethol