Taclo Digartrefedd, Cynllun grant £10m yn ail-lansio heddiw.