Dengys ffigurau newydd fod £400 miliwn o arian y Loteri Genedlaethol wedi mynd i gymunedau'r DU ers dechrau argyfwng COVID-19