Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, £300 miliwn wedi’i ddosbarthu i gymunedau’r DU ers dechrau’r pandemig